Morgendagens LMS for voksende organisasjoner.


Maksimal læring på minimal tid.
Learnsters banebrytende teknologi skaper nye, effektive måter å dele informasjon og kunnskap på med hele organisasjonen. Spar verdifull tid ved hjelp av Learnsters smarte regler for automasjon. Revolusjonerende Knowledge Gap AI peker på individuelle læringsprioriteringer.

Customer NPS rating:
"Platinum is an award for the upper tier of the industry. A whole new level."

Craig Weiss

CEO of TCWG & Founder of FindAnLMS

Customer NPS rating:
10
“Learning has become fun at Becton Dickinson!”
"The dynamic interface allows new employees to learn about the company in an interactive way, which promotes creative learning. Since introducing Learnster, we have noticed an increase in employee engagement. The enhanced course offering has made our employees more keen to develop their skills. Learnster makes it easy to create courses and promote continuous development in the organization. Learning has become fun at Becton Dickinson! Learnster is a truly valuable skills development tool.”

Josefine Bidegård

Patient Safety Project Manager at Becton Dickinson

No items found.

1. Involver fagekspertene dine

Involver organisasjonen ved å invitere fageksperter til å skape og ta eierskap til relevant opplæringsmateriell. Del kursadministratorrettigheter med flere forretningsenheter for å reflektere lokale og avdelingsmessige variasjoner i kursmaterialet.

2. Skap innhold direkte i Learnster

Alt innhold lages ved hjelp av et smidig dra-og-slipp-grensesnitt. Kombiner tekst, bilder, videoer, lydfiler og dokumenter for en dynamisk læringsopplevelse.

3. Pakket for innvirkning

Kombiner innhold for en kraftig og interaktiv læringsopplevelse. Benytt deg av nettkurs, planlagte klasseromsøkter eller blandede læringsmiljøer.

4. Del med de rette personene

Tilpassbart og helautomatisert. Learnsters regler for automasjon sikrer at de rette personene får tilgang til riktig innhold til rett tid.

Price plans

Price plans to support your organizational goals

Basic plan
Når du ønsker å starte i det små på en plattform som lar deg vokse.
Business plan
Når organisasjonsmålet ditt er å oppnå umiddelbare forretningsresultater gjennom opplæring.
Learning Culture plan
Når organisasjonsmålet ditt er å utvikle en læringskultur over tid.

Vi hjelper deg å komme i gang i Learnster!

Subscribe
Sign up with your email address to receive news and updates. We respect your privacy.
By subscribing you agree with our Privacy Policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By subscribing you agree to with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from our company.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.